specials

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Of Travel.

 

Verwijzingen naar andere sites

Best Of Travel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Best Of Travel hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Best Of Travel kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

 

Best Of Travel - Tel. +32 51 700 516 - Lic. 1085
info@bestoftravel.be

 

Opgemaakt: 1 juli 2011

 

 

 
facebook
 
 
 
 
 
Best of travel - Koestraat 187 - 8800 Roeselare - tel. +32 51 700 516 - Lic. 1085 - info@bestoftravel.be